Kategorie: Vynikat

Dolní index VBA je mimo rozsah

Dolní index VBA je mimo rozsah

Dolní index Excel VBA je mimo rozsah Dolní index mimo rozsah je chyba, se kterou se setkáváme ve VBA, když se pokoušíme odkazovat na něco nebo na proměnnou, která v kódu neexistuje, například předpokládejme, že nemáme proměnnou s názvem x, ale na x použijeme funkci msgbox narazí na dolní index chyby mimo rozsah. Došlo k chybě VBA Su
Zaškrtněte políčko v aplikaci Excel

Zaškrtněte políčko v aplikaci Excel

Co je symbol zaškrtnutí / zaškrtnutí (✓) v aplikaci Excel? Zaškrtnutí v aplikaci Excel, která slouží k zobrazení, zda je daný úkol splněn, či nikoli, pamatujte, že se liší od zaškrtávacího políčka, existují tři jednoduché způsoby, jak vložit zaškrtnutí do aplikace Excel, první je pouze kopírování značky v aplikaci Excel, zatímco druhou možností je vložení symbolu z karty Vložit a třetí je, když změníme písmo na vinutí 2 a stiskneme klávesovou zkratku SHIFT + P. K označení stylů obsahu, který píšeme, lze použí
VLookup ve VBA Excel

VLookup ve VBA Excel

Vlookup je funkce listu v aplikaci Excel, ale lze ji také použít ve VBA, funkce Vlookup je podobná funkcím ve VBA i v listu, protože se jedná o funkci listu metoda pro použití Vlookup ve VBA je prostřednictvím Application.WorksheetFunction metoda a argumenty zůstávají stejné. Funkce VLOOKUP v aplikaci Excel VBA Funkce VLOOKUP v aplikaci Excel se používá k hledání hodnoty v poli a vrácení odpovídající hodnoty z jiného sloupce. Hodnota pro hledání by mě
Buňky VBA

Buňky VBA

Buňky jsou ve skutečnosti buňky listu a ve VBA, když odkazujeme na buňky jako vlastnost rozsahu, ve skutečnosti odkazujeme na přesné buňky, jinými slovy, buňka se používá s vlastností rozsahu a způsob použití vlastnosti buněk je následující Rozsah ( .Cells (1,1)) now cells (1,1) means the cell A1 the first argument is for the row and second is for the column reference. Odkazy na buňky VBA
Lineární interpolace v aplikaci Excel

Lineární interpolace v aplikaci Excel

Lineární interpolace aplikace Excel Lineární interpolace v aplikaci Excel znamená předpovídání nebo hádání nadcházející další hodnoty jakékoli určité proměnné dané na aktuálních datech, zde vytvoříme přímku, která spojuje dvě hodnoty a prostřednictvím ní odhadujeme budoucí hodnotu, v aplikaci Excel použijeme funkci prognózy a vyhledávání funkce k provedení lineární interpolace. Interpolace je matematický nebo statistic
VBA zápas

VBA zápas

Stejně jako máme index a shodu v listu jako vyhledávací funkce, můžeme také použít funkce shody ve VBA jako vyhledávací funkci, tato funkce je funkce listu a je přístupná aplikací. metoda listu a protože se jedná o funkci listu, jsou argumenty pro funkci Match podobné funkci listu. Funkce VBA Match Funkce VBA Match hledá pozici nebo číslo řádku vyhledávací hodnoty v poli tabulky, tj. V hlavní tabulce aplikac
Počítání řádků v aplikaci Excel

Počítání řádků v aplikaci Excel

Jak spočítat počet řádků v aplikaci Excel? Zde jsou různé způsoby počítání řádků v aplikaci Excel pomocí vzorce, řádky s daty, prázdné řádky, řádky s číselnými hodnotami, řádky s textovými hodnotami a mnoho dalších věcí, které souvisejí s počítáním počtu řádků v aplikaci Excel. Tuto šablonu Excel Count Count Rows si můžet
Poslední řádek VBA

Poslední řádek VBA

Ve VBA, když musíme najít poslední řádek, existuje mnoho různých metod a nejběžněji používanou metodou je metoda End (XLDown) a existují i ​​jiné metody, například najít poslední hodnotu pomocí funkce find ve VBA, End (XLDown) ). Řádek je nejjednodušší způsob, jak se dostat do poslední řady. Poslední řádek aplikace Excel
VBA není rovno

VBA není rovno

Not Equal je operátor ve VBA, který lze také označit jako operátor negace, je to logická funkce, takže výstup vrácený touto funkcí je buď true, nebo false, víme, že rovný operátor je „=“ toto, ale ne rovné je „ ”Ve VBA, takže bez ohledu na hodnotu, kterou dostaneme od operátoru rovnosti, dostaneme přesně opačnou hodnotu pomocí operátoru Not Equal. Operátor „nerovný se“ ve VBA
VLOOKUP v kontingenční tabulce

VLOOKUP v kontingenční tabulce

Kombinujte Vlookup a kontingenční tabulku v aplikaci Excel Chcete-li použít funkci VLOOKUP v kontingenční tabulce, je to podobné jako použití funkce VLOOKUP v jakémkoli jiném datovém rozsahu nebo tabulce, vyberte jako vyhledávací hodnotu referenční buňku a pro argumenty pro pole tabulky vyberte data v kontingenční tabulce a poté identifikujte číslo sloupce, který má výstup a v závislosti na přesné nebo blízké shodě zadejte příkaz a proveďte. Kontingenční tabulka je jednou z
VBA Vložit jinak

VBA Vložit jinak

Podobně jako v listu, když kopírujeme data a vkládáme je do jiného rozsahu buněk, máme speciální metodu pro vložení, která nám umožňuje vložit data sama o sobě nebo pouze vzorce nebo pouze hodnoty a stejným způsobem můžeme použít Vložit jinak ve VBA pomocí metoda vlastnosti range takto rozsah. paste special () poskytuj
Shoda indexu VBA

Shoda indexu VBA

Shoda indexu ve VBA Funkce INDEX & MATCH v kombinaci VBA je alternativou k funkci VLOOKUP v aplikaci Excel. Ve VBA nemáme luxus přímo používat funkci INDEX & MATCH, protože tyto dvě funkce nejsou součástí vestavěných funkcí VBA. Stále je však můžeme používat jako součást třídy funkcí listu. Jak používat indexov
Zkopírujte a vložte do VBA

Zkopírujte a vložte do VBA

Copy Paste in VBA is similar to what we do in Excel Excel, like we can copy a value and paste it to another cell also we can use paste special to paste only the values, similarly in VBA we use the copy method with range property to zkopírujte hodnotu z jedné buňky do druhé a pro vložení hodnoty použijeme funkci listu vložit speciální nebo vložit metodu. Jak kopír
Text VBA

Text VBA

Text je funkce listu v aplikaci Excel, ale může být také použit ve VBA při použití vlastnosti range s ní, funkce pro tuto funkci je podobná funkci listu a trvá stejný počet argumentů, což jsou hodnoty, které je třeba převedený a zadaný formát čísla. Textová funkce Excel VBA TEXT je funkce dostupná v listu, ale bohužel se nejedná o vestavěnou funkci v aplikaci Excel VBA. Abychom měli přístup k této
Chyba VBA 1004

Chyba VBA 1004

Chyba VBA 1004 je runtime chyba ve VBA, která je také známá jako chyba definovaná aplikací nebo objektem a proč je to proto, že máme omezený počet sloupců v aplikaci Excel a když náš kód dává příkaz jít mimo rozsah, dostaneme 1004 Chyba, existují další situace, kdy se nám tato chyba zobrazí, když odkazujeme na rozsah, který v listu neexistuje. Chyba VBA 1004 v aplikaci
VBA, NEBO

VBA, NEBO

POKUD NEBO nejsou jediný příkaz, jedná se o dvě logické funkce, které jsou ve VBA někdy použity společně, tyto dvě logické funkce používáme společně, když máme ke kontrole více než jedno kritérium a pokud je splněno kterékoli z kritérií, dostaneme skutečný výsledek, když použijeme příkaz if nebo příkaz if se použije mezi dvěma kritérii příkazu if. IF OR Funkce ve VBA Logické funkce jso
VBA COUNTIF

VBA COUNTIF

VBA COUNTIF Funkce založené na kritériích jsou vládci aplikace Excel ve výpočtech. Na začátku učení aplikace Excel jsme se museli naučit funkci COUTNIF v aplikaci Excel. V našich dřívějších článcích jsme vám ukázali, jak pracovat s funkcí COUNTIF v aplikaci Excel VBA. V našem článku o vzorce COUNTIF v aplikaci Excel najdete základní informace o funkci COUNTIF v aplikaci Excel VBA. V tomto článku vám ukážeme,
VBA Debug Print

VBA Debug Print

Ladění Excel VBA. Tisk Debug Print je jedním z užitečných nástrojů prezentovaných v editoru VBA, aby bylo možné zjistit, jak program funguje, a pomáhá analyzovat změny hodnot proměnných vytvořených v programu VBA. Zobrazuje výstup okamžitého okna, když spustíme program bez jakýchkoli chyb. Debug.print nabízí dvě
Jasný obsah VBA

Jasný obsah VBA

Excel VBA Jasný obsah Vymazat obsah je metoda ve VBA, která se používá k odstranění nebo odebrání hodnot, které jsou uloženy v buňkách, které jsou jí poskytovány, tato metoda dělá rozsah buněk prázdný a používá se s vlastností range pro přístup k určenému rozsahu buněk, příklad použití této metody je následující rozsah („A1: B2“). ClearContents Tato metoda vymaže obsah bu
Je vyžadován objekt VBA

Je vyžadován objekt VBA

Objekt vyžadován v aplikaci Excel VBA Chyby jsou nedílnou součástí kódovacího jazyka, ale skutečná genialita spočívá v hledání chyby a opravě těchto chyb. Prvním krokem při opravě těchto chyb je inteligence zjištění, proč k těmto chybám dochází. Pokud zjistíte, proč tyto chyby přicházejí, je velmi snadné tyto chyby opravit, aniž byste se museli potit. Jedna taková chyba v kódování VBA j
VBA OFFSET

VBA OFFSET

Funkce OFFSET aplikace Excel VBA Funkce VBA Offset se používá k přesunutí nebo odkazování na odkaz přeskakující určitý počet řádků a sloupců, argumenty pro tuto funkci ve VBA jsou stejné jako argumenty v listu. Předpokládejme například, že máte sadu dat, jako je níže uvedená. Nyní z buňky A1 chcete
Použitý rozsah VBA

Použitý rozsah VBA

UsedRange, jak název napovídá, jsou rozsahy, které jako nějaký druh hodnot v nich, prázdné buňky nejsou zahrnuty do použitých rozsahů, takže ve VBA Použité rozsahy je vlastnost objektu rozsahu ve VBA pro tyto rozsahy buněk v řádky a sloupce, které nejsou prázdné a mají v sobě nějaké hodnoty. UsedRange ve VBA Excel
VBA dnes

VBA dnes

Funkce VBA Today Dnes znamená aktuální datum, v listu Funkce Now dělá totéž, co nám dává aktuální datum a čas, ale v samotné VBA není žádná vestavěná funkce dnes, metoda získání aktuálního data systému je pomocí funkce date a na rozdíl od funkce now date date nám dává pouze aktuální datum. V aplikaci Excel máme několik u
Nová linka VBA

Nová linka VBA

Nový řádek ve VBA MsgBox Zarovnání věty je velmi důležité pro předání správné zprávy uživatelům nebo čtenářům. Aby byla věta správná, používáme jako jednu z technik „nový odstavec“ nebo nový řádek, k čemuž obvykle dochází v dokumentu Word. Pokud máte tuto otázku, pak vám tento článek ulehčí vaše starosti. Úplně sledujte tento článek a dozvíte se o New
Chyba neshody typu VBA

Chyba neshody typu VBA

Type mismatch Error nebo jej můžeme také nazvat jako Error Code 13 nastane, když proměnné přiřadíme hodnotu, která není jejího datového typu, například pokud celočíselné proměnné datového typu poskytneme desítkovou nebo dlouhou hodnotu narazíme na tuto chybu Neshoda typu, když spustíme kód, který je zobrazen jako Kód chyby 13. Co je chyba neshody typu V
VBA InStr

VBA InStr

Funkce Excel VBA InStr Instr ve VBA se používá k zjištění polohy daného podřetězce v řetězci poté, co zadáme metodu porovnání s funkcí, existují čtyři různé metody porovnání pro tuto funkci, Instr je funkce řetězce, ale výstup vrácený funkcí je numerický, takže výstup této funkce je v celočíselné proměnné. Řetězec ve VBA není nic jiného než ř
Zkratka pro Format Painter v aplikaci Excel

Zkratka pro Format Painter v aplikaci Excel

Zástupce formátu Painter Excel Format Painter v aplikaci Excel se používá ke kopírování formátu jedné nebo více buněk a jeho použití na další buňky. Lze jej použít ke kopírování nastavení formátu, jako například: Barva, obličej a velikost písma Ohraničení buňky Barva buňky pozadí Formát čísla (například datum, obecný údaj, procento atd.) Zarovnání a orientace textu v buňce (
Globální proměnné VBA

Globální proměnné VBA

Některé funkce jsou definovány uvnitř funkce a používají se v rámci funkcí a některé proměnné jsou definovány mimo funkce a jsou používány všemi funkcemi a tyto proměnné se používají jako globální proměnné, například proměnné deklarované v rámci dílčí funkce jsou známé jako globální proměnné. Globální proměnná v aplikaci Excel VBA
Časovač VBA

Časovač VBA

Funkce Excel VBA TIMER VBA Timer je vestavěná funkce, která nám dává zlomkovou hodnotu sekund, je to velmi užitečná funkce, která se používá k pozastavení jakékoli sady spuštěných kódů nebo k jejich obnovení na základě času poskytnutého uživatelem, časovač je jednoduše používá se jako prohlášení ve VBA se zadáním času. Jednoduše TIMER udává celkový počet
VBA volání Sub

VBA volání Sub

Co je Call Sub ve VBA? Můžeme provést všechny dílčí procedury stejného modulu v jediném podprogramu a proces jejich provádění v jediném podprogramu VBA s názvem „Call Sub“. V některých případech možná budeme muset napsat obrovské množství kódu a jejich zápis v jediném makru způsobí při ladění kódu spoustu problémů. Na začátku má každý tendenci to dělat
Styl čárky v aplikaci Excel

Styl čárky v aplikaci Excel

Formátování stylu čárky v aplikaci Excel Styl čárky je styl formátování používaný při vizualizaci čísel čárkami, když jsou hodnoty vyšší než 1000, například pokud použijeme tento styl na data s hodnotou 100000, pak bude zobrazený výsledek jako (100 000), k tomuto stylu formátování lze přistupovat z kartu Domů v části s čísly a klikněte na oddělovač 1000 (,), který je v aplikaci Excel známý jako styl čárky. Formát čárkového stylu (známý také jako odd
VBA Odebrat duplikáty

VBA Odebrat duplikáty

RemoveDuplicates in VBA Excel Duplicitní hodnoty se v aplikaci Excel často nevyžadují, zejména pokud chcete mít počet jedinečných hodnot. Obvykle máme jinou sadu dat, se kterými můžeme pracovat, a vidíme v nich spoustu duplicitních hodnot. Doufám, že jste obeznámeni s odstraňováním duplikátů v listu aplikace Excel, pokud se nemusíte bát, ukážeme vám jednoduchý příklad. I ve VBA můžeme provést metodu
VBA do smyčky

VBA do smyčky

Co je to Do Loop ve VBA Excel? Ve VBA Do While Loop musíme definovat kritéria po příkazu until, což znamená, když chceme, aby se smyčka zastavila a koncový příkaz je smyčka sama. Pokud je tedy podmínka NEPRAVDA, bude pokračovat ve vykonávání příkazu uvnitř smyčky, ale pokud je podmínka hned PRAVDA, ukončí příkaz Do Dokud. Protože samotná slova ří
VBA Outlook

VBA Outlook

Viděli jsme VBA v aplikaci Excel a jak automatizujeme naše úkoly v aplikaci Excel vytvářením maker, v aplikaci Microsoft Outlook máme také odkaz na VBA a pomocí kterého můžeme ovládat Outlook pomocí VBA, což usnadňuje automatizaci našich opakovaných úkolů v aplikaci Outlook a podobně jako v Excelu musíme povolit funkci vývojáře používat VBA v aplikaci Outlook. VBA Outlook Krása VBA sp
VBA Uložit jako

VBA Uložit jako

Excel VBA Uložit jako Metoda VBA Uložit jako se používá k uložení souboru aplikace Excel do konkrétního umístění. K uložení sešitu pomocí kódu VBA použijeme objekt Sešit s funkcí SaveAs. Po celé tvrdé práci, kterou jsme v sešitu odvedli, jsme jej uložili, že? Je bolestivé ztratit data, na kterých jsme pracovali. Máme dva druhy uložení v ap
VBA GetOpenFilename

VBA GetOpenFilename

GetOpenFilename je metoda, která je také atributem FSO, tato metoda se používá ve VBA k vyhledání určitého souboru s názvem souboru a jeho výběru, důležitým faktorem v této metodě je cesta k názvu souboru poskytnutého k jeho otevření, můžeme ve funkci předat cestu k názvu souboru nebo můžeme požádat uživatele, aby předložil cestu k souboru a vybral ji. Aplikace Excel VBA. GetOpenFil
Aktivní buňka VBA

Aktivní buňka VBA

Aktivní buňka v aplikaci Excel VBA Aktivní buňka je aktuálně vybraná buňka v listu, aktivní buňka ve VBA může být použita jako reference pro přesun do jiné buňky nebo pro změnu vlastností stejné aktivní buňky nebo odkaz na buňku poskytnutý z aktivní buňky, aktivní buňka ve VBA může být přístupné pomocí metody application.property s klíčovým slovem aktivní
VBA zřetězit

VBA zřetězit

Zřetězení znamená spojení dvou hodnot nebo dvou řetězců dohromady, podobně jako excel používáme & nebo také známý jako operátor ampersand pro zřetězení, dva zřetězení dvou řetězců, které používáme & operátor jako String 1 & String 2, nyní je důležité si pamatovat a že je při použití operátoru & musíme poskytnout mezery nebo VBA to bude považovat za dlouhé. Zřetězit řetězce VBA VBA Concatenate je
VBA s

VBA s

S výpisem v aplikaci Excel VBA Příkaz With se ve VBA používá pro přístup ke všem vlastnostem a metodám zmíněného objektu. Nejprve musíme zadat, na který objekt VBA odkazujeme, poté zavřít příkaz With pomocí End With , pak v tomto příkazu můžeme provádět všechny změny vlastností a metody zmíněného objektu. Níže je uvedena syntaxe příkazu
VBA Zavřít UserForm

VBA Zavřít UserForm

Když vytvoříme userform, vezme data jako vstup od uživatelů, ale data poskytnutá formuláři se neuzavřou, takže může uživatele zavést, aby znovu zadal data, k uzavření userformu, když má vstup, použijeme dva různé příkazy dostali a jsou metodou Unload me k uzavření formuláře uživatele nebo můžeme použít metodu userform.hide. Excel VBA Zavřít Userform
VBA IFERROR

VBA IFERROR

Stejně jako používáme IFERROR v aplikaci Excel, abychom věděli, co dělat, když dojde k chybě před každou funkcí, máme vestavěnou funkci IFERROR ve VBA, která se používá stejným způsobem, protože se jedná o funkci listu, používáme tuto funkci s listem. Funkce metoda ve VBA a poté poskytneme argumenty pro funkci. Funkce IFERROR ve VBA J
VBA Vložit řádek

VBA Vložit řádek

Vložení řádku do VBA se poněkud liší od vložení sloupce do VBA, ve sloupcích jsme použili celou metodu sloupce, ale k vložení řádků použijeme metodu listu s příkazem insert k vložení řádku, poskytneme také odkaz na řádek, kam chceme vložit další řádek podobný sloupcům. Vložte řádek pomocí VBA Excel
Barevný index VBA

Barevný index VBA

Barevný index Excel VBA Stejně jako v listu měníme barvu buňky nebo daného rozsahu buněk na kartě Domů ve VBA. Máme funkci vba zvanou Color Index, která se používá ke změně barev buněk nebo poskytovaného rozsahu buněk, tato funkce má jedinečnou identifikaci pro různé typy barev. Ve VBA máme dva způso
Získejte hodnotu buňky v aplikaci Excel VBA

Získejte hodnotu buňky v aplikaci Excel VBA

Získejte hodnotu buňky pomocí aplikace Excel VBA Buňka je samostatná buňka a je také součástí rozsahu, technicky existují dvě metody interakce s buňkou ve VBA a jsou to metoda rozsahu a metoda buňky, metoda rozsahu se používá jako rozsah („A2“) Hodnota, která nám dá hodnotu buňky A2, nebo můžeme použít metodu buňky jako buňky (2,1). Hodnota, která nám také dá hod
Formát VBA

Formát VBA

Funkce formátu Excel VBA Funkce formátování ve VBA se používá k formátování zadaných hodnot v požadovaném formátu, tuto funkci lze použít k formátování dat nebo čísel nebo libovolných trigonometrických hodnot, tato funkce má v zásadě dva povinné argumenty, jeden je vstup, který je převzat ve formě řetězec a druhý argument je typ formátu, který chceme použít, například pokud použijeme Format (0,99, „procenta“), výsledný výsledek bude 99%. Ve VBA musíme použít funkci nazvanou „FORMÁTO
VBA MOD

VBA MOD

Operátor Excel VBA MOD Ve VBA MOD je to stejné jako s aplikací v matematice, když je číslo rozděleno jeho dělitelem a dostaneme připomínku od tohoto dělení, tato funkce se používá k tomu, aby nám dal zbytek z dělení, není to funkce ve VBA, ale než je to operátor. MOD není nic jiného než MODULO je matematická operace. Je to přesně stejné jako
Regulace VBA

Regulace VBA

Co je RegEx v aplikaci Excel VBA? RegEx znamená ve VBA Excel „ Regular Expression “ a je to posloupnost znaků, která definuje vyhledávací vzor pro vyhledání konkrétního vzoru znaků v řetězci hodnot. Jednoduše řečeno „můžeme vytvořit regulární výrazový vzor a použít jej k vyhledání řetězce tohoto vzoru“. VBA RegEx je objektový model. Vím,
VBA Max

VBA Max

Max, jak název napovídá, se používá k zjištění maximální hodnoty z dané datové sady nebo pole, jedná se o funkci listu, takže se používá u metody listu jako funkce listu, u této metody existuje omezení, protože toto funkce vezme pole jako argument, v poli může být pouze 30 hodnot. Funkce Excel VBA Max
Počet VBA

Počet VBA

Funkce počítání ve VBA Excel Ve funkci VBA Count se používá k výpočtu, že kolik buněk má v sobě hodnoty, musíme si pamatovat, že se počítají buňky, které mají čísla nebo text, které jsou uzavřeny v uvozovkách, nebo ty buňky, jejichž hodnoty jsou zadány přímo, tyto buňky které mají náhodná data, která nelze překládat pomocí aplikace Excel, se nepočítají. Ve VBA COUNT je funkce listu, kterou lze
Excel přidává měsíce k dnešnímu dni

Excel přidává měsíce k dnešnímu dni

Přidejte měsíce k datu pomocí funkce EDATE (krok za krokem s příklady) V aplikaci Excel máme vestavěnou funkci nazvanou EDATE, která přidá zadaný počet měsíců k dodanému datu a vrátí další zadaný měsíc pro stejný den. Než vám ukážu, jak používat EDATE v aplikaci Excel, představím vám syntaxi funkce EDATE. = EDATE (start_date, měsíce) Př
VBA UBOUND

VBA UBOUND

UBOUND nebo také známý jako Upper Bound, tato funkce ve VBA se používá s jeho opačnou funkcí, kterou LBOUND nebo také známá jako Lower Bound funkce, použití této funkce je definovat délku pole v kódu a jak název napovídá UBOUND se používá k definování horní hranice pole. Funkce VBA UBOUND Jak zjistíte maximální délku pole v aplikaci Excel? Ano, můžeme ručně vidět a ak
Řešitel VBA

Řešitel VBA

Řešitel aplikace Excel VBA Jak řešíte složité problémy? Pokud si nejste jisti, jak tyto problémy řešit, pak se nemusíte bát, že máme řešitele v naší aplikaci Excel. V našem dřívějším článku „Řešitel aplikace Excel“ jsme se naučili, jak řešit rovnice v aplikaci Excel. Pokud nevíte, „SOLVER“ je k dispozi
Rozsah nastavení VBA

Rozsah nastavení VBA

Nastavte rozsah v aplikaci Excel VBA Set range in vba means we specify a given range to the code or the procedure to execute, if we don't provide a specific range to a code it will automatically expect the range from the worksheet which has the active cell so it is very important in kód pro nastavení proměnné rozsahu. Po
Prohlášení VBA GoTo

Prohlášení VBA GoTo

Prohlášení Excel VBA GoTo Příkaz VBA GoTo se používá, když při spuštění kódu dojde k chybě, místo zobrazení chyby k obnovení dalšího řádku kódu ignorováním chybové zprávy. Existují dva druhy příkazů GOTO, jedním je výběr libovolného rozsahu listu v zadaném sešitu a druhým je obslužná rutina chyb. Abychom překonali očekávané chyby ve V
VBA ThisWorkbook

VBA ThisWorkbook

Excel VBA ThisWorkbook VBA ThisWorkbook znamená sešit, do kterého píšeme kód aplikace Excel. Například pokud pracujete v sešitu s názvem „Prodej 2019.xlsx“, obvykle na sešit odkazujeme takto. Sešity („Prodej 2019.xlsx“). Aktivujte Tento kód aktivuje sešit s názvem „Prodej 2019.xlsx“. Místo takového ps
Řetězec VBA

Řetězec VBA

Řetězcové pole aplikace Excel VBA Ve VBA není String array nic jiného než proměnná pole, která může obsahovat více než jednu hodnotu řetězce s jednou proměnnou. Například se podívejte na níže uvedený kód VBA. Kód: Sub String_Array_Example () Dim CityList (1 To 5) As Variant CityList (1) = "Bangalore" CityList (2) = "Mumbai" CityList (3) = "Kolkata" CityList (4) = "Hyderabad" CityList (5) = "Orissa" MsgBox CityList (1) & "," & CityList (2) & "," & CityList (3) & "," & CityList (4) & "," & CityList (5) End Sub Ve výše uvedeném kódu jsem deklaroval jako proměnn
Podmíněné formátování VBA

Podmíněné formátování VBA

Podmíněné formátování v aplikaci Excel VBA Můžeme použít podmíněné formátování na buňku nebo rozsah buněk v aplikaci Excel. Podmíněný formát je formát, který se aplikuje pouze na buňky, které splňují určitá kritéria, řekněme hodnoty nad určitou hodnotou, kladné nebo záporné hodnoty nebo hodnoty s konkrétním vzorcem atd. Toto podmíněné formátování lze provést
Vložit sloupce VBA

Vložit sloupce VBA

Normálně v listu aplikace Excel máme dvě různé metody pro přidání nebo vložení sloupců, z nichž jedna je klávesová zkratka a druhá pomocí metody klepnutí pravým tlačítkem a vložení, ale ve VBA musíme použít příkaz insert a celý příkaz sloupce k přidání libovolného sloupce dohromady, Trik je v tom, že pokud potřebujeme vložit jeden sloupec, dáme odkaz na jeden sloupec, ale pro více sloupců dáme více odkazů na sloupec. Vložení sloupců do aplikace Excel pomocí V
VBA Break For Loop

VBA Break For Loop

Excel VBA Break For Loop Ve VBA Break For Loop je také známý jako exit for loop, každá smyčka v jakémkoli postupu dostala některou sadu instrukcí nebo kritérií, aby mohla běžet nuber času, ale je velmi běžné, že se některá smyčka dostane do nekonečné smyčky, čímž poškodí kód v takových scénářích potřebujeme break for nebo exit for loop, aby vyšly z určitých situací. Řekněme, že jsme instruovali, aby smyč
VBA Odeslat e-mail z aplikace Excel

VBA Odeslat e-mail z aplikace Excel

Kód VBA pro odesílání e-mailů z aplikace Excel Ve VBA k odesílání e-mailů z aplikace Excel můžeme automatizovat naši funkci zasílání e-mailů, abychom mohli automaticky odesílat e-maily více uživatelům najednou, abychom si tak pamatovali, že se to děje pomocí aplikace Outlook jiného produktu aplikace Outlook, takže musíme povolit aplikaci Outlook skriptování ve VBA a jakmile je hotovo, použijeme metodu .Application k použití funkcí
VBA jako

VBA jako

VBA jako operátor Like je operátor ve VBA a toto je operátor porovnání, který porovnává daný řetězec jako argument v sadě řetězců a odpovídá vzoru, pokud je vzor shodný, pak je získaný výsledek pravdivý a pokud vzor neodpovídá, pak získaný výsledek je nepravdivý, jedná se o vestavěný operátor ve VBA. Operátor „LIKE“ je nejvíce vyu
VBA ReDim

VBA ReDim

Prohlášení Excel VBA ReDim Příkaz VBA Redim je podobný příkazu dim, ale rozdíl je v tom, že se používá k ukládání nebo přidělení více úložného prostoru nebo ke zmenšení úložného prostoru, který má proměnná nebo pole, nyní existují dva důležité aspekty používané s příkazem Zachovat, pokud se s tímto příkazem použije zachování, vytvoří se nové pole s jinou velikostí a pokud se s tímto příkazem nepoužívá zachování, pak se pouze změní velikost pole aktuální proměnné. Pole jsou důležitou součástí kódování VBA. Pomocí polí můžeme ul
Funkce VBA CDATE

Funkce VBA CDATE

Funkce CDATE ve VBA VBA CDATE je funkce převodu datového typu, která převádí datový typ, kterým je text nebo řetězec, na datový datový typ. Jakmile se hodnota převede na datový typ data, můžeme si pohrát s datem. Syntaxe CDATE Níže je uvedena syntaxe funkce CDATE ve VBA. Výraz: Výraz může být řetězec nebo textová hodnota nebo proměnná, která obsahuje hodnotu, která má být převedena na datový typ data. CDATE identifikuje formát data a
VBA SendKeys

VBA SendKeys

Excel VBA SendKeys SendKeys v jazyce VBA je metoda používaná k odesílání stisků kláves do aktivního okna, abychom po tom mohli pracovat ručně. Kdykoli použijeme jako klíče abecedy, musí být všechny abecedy malými písmeny. Je to složitá metoda a doporučuje se ji používat pouze v případě potřeby a v případě, že nemáte možnosti „SendKeys“ je jedno ze složitých témat, kterému je třeba rozumět. Ne mnoho z nás používá tuto funkci ve VBA,
SUMIF S VLOOKUP

SUMIF S VLOOKUP

Kombinované použití sumif (vlookup) Sumif with VLOOKUP is a combination of two different conditional functions, SUMIF is used to sum the cells based on some condition which takes arguments of range which has the data and then the criteria or the condition and cells to sum, instead of the criteria we use VLOOKUP jako kritérium, když je ve více sloupcích k dispozici velké množství dat. SUMIF je
VBA ArrayList

VBA ArrayList

Ve vba jsme vytvořili kolekce datových typů, proměnných funkcí a dalších důležitých příkazů, ale podobně jako v tomto případě máme seznam polí ve VBA, ve kterém může uživatel upravovat a vkládat své vlastní kolekce proměnných a uživatelem definované funkce do pole, existují určité klíčová slova pro návrh pole. Excel VBA ArrayList VBA ArrayList j
Automatický filtr VBA

Automatický filtr VBA

Automatický filtr VBA aplikace Excel Automatický filtr ve VBA se používá jako výraz a jeho syntaxe, jak je uvedeno v následujícím výrazu. Autofilter (Field, Criteria 1, Operator, Criteria 2, Dropdown) všechny argumenty jsou volitelné. Filtr je užitečný při filtrování konkrétních dat z obrovských dat. Pokud jste běžným u
VBA Odstranit řádek

VBA Odstranit řádek

Excel VBA Odstranit řádek Normálně v listu aplikace Excel máme dvě různé metody k odstranění řádků, z nichž jedna je klávesová zkratka a druhá pomocí metody kliknutí pravým tlačítkem a vložení, ale ve VBA musíme použít příkaz delete a příkaz listu k odstranění všech řádků dohromady, trik to je, že pokud potřebujeme odstranit jeden řádek, dáme odkaz na jeden řádek, ale pro více sloupců dáme více odkazů na řádek. Pomocí metody VBA Delete Row můžeme odstranit vše
Datum formátu VBA

Datum formátu VBA

Datum formátu Excel VBA K formátování data ve VBA používáme samotnou vestavěnou funkci FORMAT, bere vstup jako formát data a vrací požadovaný požadovaný formát, argumenty požadované pro tuto funkci jsou samotný výraz a typ formátu. Formátování data a času jsou v Excelu citlivé věci a totéž platí i pro VBA. Výchozí datum a čas vychází
VBA Najít a nahradit

VBA Najít a nahradit

Najít a nahradit funkci ve VBA Pokud vaše práce v Excelu zahrnuje rutinní úkoly, jak něco najít a nahradit něčím, potřebujete tento článek za každou cenu. Protože po přečtení tohoto článku byste učením této techniky kódování VBA pravděpodobně ušetřili 80% času. Find and Replace in Excel is often used tool and we can implement the same as VBA also. V našem dřívějším článku „Hled
Řádky a sloupce v aplikaci Excel

Řádky a sloupce v aplikaci Excel

Řádky a sloupce v aplikaci Excel Řádky a sloupce vytvářejí software, který se nazývá Excel. Oblast listu aplikace Excel je rozdělena na řádky a sloupce a kdykoli chceme odkázat na konkrétní umístění této oblasti, musíme odkázat na buňku. Buňka je průsečík řádků a sloupců. Příklady řádků a sloupců v
Vývojový diagram v aplikaci Excel

Vývojový diagram v aplikaci Excel

Jak vytvořit vývojový diagram v aplikaci Excel? Vývojový diagram v aplikaci Excel je také známý jako procesní graf v aplikaci Excel, používá se k reprezentaci různých kroků zapojených do procesu od začátku do konce, má předdefinované tvary, které představují každý krok zapojený do procesu, k použití tohoto grafu musíme použijte předdefinované šablony inteligentního umění v aplikaci Excel. Vývojový diagram Excel příklady Tut
Chyba přetečení VBA

Chyba přetečení VBA

Chyba přetečení aplikace Excel VBA Chyby jsou nedílnou součástí každého programovacího jazyka, ale zjištění, proč tato chyba přichází, vás přiměje stát se stranou od davu v rozhovorech. Chyby nejsou pro kódování VBA divné, chyby nejsou úmyslné, takže hledání příčiny chyby dělá těžký úkol. Ve VBA máme některé z předdefinovaných
Otevřený sešit VBA

Otevřený sešit VBA

Sešity Excel VBA. Otevřená metoda Sešity VBA.Otevřená metoda se používá k otevření sešitu aplikace Excel z jiného sešitu. Pokud jde o VBA, doufám, že jste viděli kouzla a zázraky, které VBA dokáže na vašem pracovišti. Jednou z podstatných věcí VBA je to, že neomezuje svou práci ve stejném sešitu, spíše můžeme přistupovat k sešitu, který již není otevřený. Jednou z takových technik je, že můžeme
Číslo formátu VBA

Číslo formátu VBA

Funkce formátu ve VBA se používá k formátování daných hodnot v požadovaném formátu, tato funkce má v zásadě dva povinné argumenty, jeden je vstup, který je převzat ve formě řetězce a druhý argument je typ formátu, který chceme použít například pokud použijeme Format (0,99, „Procent“), výsledek bude 99%. Formátování čísla ve VBA Excel
Sloupec pro odstranění VBA

Sloupec pro odstranění VBA

Normálně v listu aplikace Excel máme dvě různé metody k odstranění sloupců, z nichž jedna je klávesová zkratka a druhá pomocí metody kliknutí pravým tlačítkem a vložení, ale ve VBA musíme použít příkaz delete a celý příkaz sloupce k odstranění libovolného sloupce společně, trik to je, že pokud potřebujeme odstranit jeden sloupec, dáme odkaz na jeden sloupec, ale pro více sloupců dáme více odkazů na sloupec. Excel VBA odstranit sloupec Provádíme
Příklady VBA

Příklady VBA

Příklady Excel VBA pro začátečníky Makra jsou vaším nejlepším přítelem, pokud jde o zvýšení produktivity nebo úsporu času na pracovišti. Od malých úkolů po velké úkoly můžeme automatizovat pomocí kódovacího jazyka VBA. Vím často, že jste si možná mysleli na některá omezení, která má Excel, ale s kódováním VBA můžete všechna tato omezení eliminovat. Dobře, pokud jste v tomto článku bojovali s
Excel Fill Down

Excel Fill Down

Excel fill down je možnost, když chceme vyplnit nebo zkopírovat jakákoli data nebo vzorce do buněk dole, můžeme použít klávesovou zkratku, která je CTRL + D při kopírování dat a výběru buněk nebo můžeme kliknout na tlačítko vyplnění na kartě Domů a použijte možnost pro vyplnění ze seznamu. Co je Vyplnit v aplikaci Exc
Funkce VBA NEBO

Funkce VBA NEBO

Nebo je logická funkce v kterémkoli z programovacích jazyků a podobně ve VBA máme funkci OR, protože se jedná o logickou funkci, výsledek daný touto funkcí je buď pravdivý, nebo nepravdivý, tato funkce se používá pro dvě nebo více podmínek společně a dává nám pravdivý výsledek, když je některá z podmínek vrácena pravdivá. Co je funkce OR ve VBA? V logi
Funkce VBA DateDiff

Funkce VBA DateDiff

Funkce DATEDIFF ve VBA je vestavěná funkce ve VBA, která je také kategorizována pod funkci data a času ve VBA, tato funkce se používá k získání rozdílu mezi dvěma daty, tato funkce má tři argumenty, první argument je, jakou část rozdílu chceme což mohou být rokové dny nebo měsíce nebo sekundy a dvě data a výsledkem je celé číslo. Funkce DATEDIFF ve VBA Fu
Tisk VBA

Tisk VBA

Tisk ve VBA je velmi podobný tisku v aplikaci Excel, když máme důležitá data v Excelu nebo tabulkách, pak je jediný způsob, jak je zajistit v bezpečí, je uložit je do formátu PDF nebo je vytisknout, pro tisk musíme nastavit příkaz print v Před použitím VBA, co tento příkaz provede, pokud vytiskne nebo zapíše data do jiného souboru. Co je to tisk ve VBA E
Zřetězit sloupce aplikace Excel

Zřetězit sloupce aplikace Excel

Zřetězení sloupců aplikace Excel je velmi podobné zřetězení ostatních dat v aplikaci Excel, zatímco při zřetězení textu jsme jako vstup poskytli texty v uvozovkách, ale při zřetězení sloupců poskytneme odkaz na buňku nebo odkaz na sloupec, ale výsledkem bude jediný výsledek buňku, musíme výsledek přetáhnout do ostatních buněk. Zřetězit sloupce aplikace Exc
Rozsah řazení VBA

Rozsah řazení VBA

Rozsah řazení Excel VBA Třídění rozsahu ve VBA se provádí metodou range.sort, jedná se o vlastnost metody range, pomocí které může uživatel řadit rozsah v pořadí, argumenty pro tuto funkci jsou Key1, Order1, Key2, Type, Order2, Key3 , Order3, Header, OrderCustom, MatchCase, Orientation, SortMethod, DataOption1, DataOption2, DataOption3, všechny argumenty pro tuto funkci jsou volitelné. Jako součást orga
VBA TRIM

VBA TRIM

Funkce Excel VBA TRIM VBA TRIM je kategorizován pod řetězcovými a textovými funkcemi, tato funkce je funkcí listu ve VBA a podobně jako odkaz na list se tato funkce používá k oříznutí nebo odstranění nežádoucích mezer z řetězce, trvá jediný argument, kterým je vstupní řetězec a vrátí výstup jako řetězec. Existuje několik situací, kdy
VBA Square Root

VBA Square Root

Funkce Excel VBA Square Root (SQR) Ve VBA máme vestavěnou funkci nazvanou „SQR“, tato funkce vrací druhou odmocninu pro dané číslo uvedené ve vstupu. Funkce Square Root vyžaduje pro svou funkci pouze jeden argument, tj. Number. SQRT je druhá odmocnina funkce v aplikaci Excel i VBA, způsob použití této funkce je následující SQR (číslo) a používá se k výpočtu druhé odmocniny daného čísla v aplikaci Excel, ale nomenklatura je jiná a je napsána jako SQRT ve srovnání na SQR ve VBA. Níže je uvedena syntaxe funkce SQ
VBA XLUP

VBA XLUP

Excel VBA XLUP Při psaní kódu VBA je třeba mít na paměti jednu věc, co děláte s běžným listem, a to samé můžete replikovat i ve VBA. Jedno takové klíčové slovo v kódování VBA je „XLUP“, v tomto článku vám ukážeme, jaké je toto klíčové slovo v kódování VBA a jak ho použít v kódování. Jak používat VBA XLUP v kódování? Násl
VBA COUNTA

VBA COUNTA

Funkce pracovního listu COUNTA v aplikaci Excel VBA V našem dřívějším článku „Excel COUNTA“ jsme viděli, jak pomocí funkce COUNT počítat číselné hodnoty z rozsahu hodnot. Co takhle spočítat všechny hodnoty v rozsahu buněk? Ano, můžeme to také počítat. Chcete-li spočítat všechny hodnoty buněk v rozsahu buněk, musíme použít vzorec „COUNTA“ v aplikaci Excel VBA. V tomto článku vám ukážeme, jak pomocí f
VBA odstranit soubor

VBA odstranit soubor

Ve VBA můžeme odstranit jakýkoli soubor přítomný v počítači pomocí kódů VBA a kód, který se používá k odstranění libovolného souboru, se nazývá příkaz Kill, metoda odstranění libovolného souboru je ta první, poskytneme cestu k souboru, což znamená, kde soubor je umístěn v počítači a pak pomocí příkazu Kill soubor odstraníme. Jak odstranit soubory pomocí kódu VBA
Sloupce VBA

Sloupce VBA

Vlastnost sloupců Excel VBA Vlastnost VBA Columns se používá k označení sloupců v listu. Pomocí této vlastnosti můžeme použít libovolný sloupec v zadaném listu a pracovat s ním. Když chceme odkázat na buňku, použijeme buď Range objekt nebo Cells vlastnost. Podobně, jak postupujete, odkazuje na sloupce ve VBA? Sloupce můžeme odkazo
Pravá funkce VBA

Pravá funkce VBA

Správná funkce ve VBA Excel Pravá funkce je stejná jako u funkce listu i VBA, použití této funkce spočívá v tom, že nám dává podřetězec z daného řetězce, ale vyhledávání se provádí zprava doleva od řetězce, jedná se o typ řetězcové funkce ve VBA používá se s metodou funkce application.worksheet. PRAVÁ Funkce v aplika
VBA, pokud NENÍ

VBA, pokud NENÍ

AK NENÍ ve VBA Logické funkce jsou užitečné pro výpočty, které k testování vyžadují více podmínek nebo kritérií. V našich dřívějších článcích jsme viděli podmínky „VBA IF“, „VBA OR“ a „VBA AND“. V tomto článku se budeme zabývat funkcí „VBA IF NOT“. Před zavedením funkce VBA IF NOT vám nejprve ukážu funkci VBA NOT. Co NENÍ funkce ve VBA? „NOT“ je jednou z logickýc
Řetězec VBA k dnešnímu dni

Řetězec VBA k dnešnímu dni

Řetězec Excel VBA k dnešnímu dni Ve Vba existuje metoda, pomocí které můžeme převést daný řetězec na datum, a tato metoda je známá jako funkce CDATE ve VBA, jedná se o vestavěnou funkci ve VBA a části potřebné pro tuto funkci je nejprve převést řetězec na číslo a potom převedeme dané číslo na datum. Formát výsledku závisí pouze n
Výběr VBA

Výběr VBA

Ve VBA můžeme vybrat libovolný rozsah buněk nebo skupinu buněk a provádět na nich různou sadu operací, výběr je objekt rozsahu, takže k výběru buněk použijeme metodu rozsahu, protože identifikuje buňky a kód pro výběr buněk je Příkaz „Vybrat“, syntaxe, která se má použít pro výběr, je rozsah (A1: B2). Výběr. Co je vlastnost výběru Ex
NAJDĚTE VBA

NAJDĚTE VBA

Najít Excel VBA Když použijeme Najít v normálním listu, stiskneme klávesovou zkratku CTRL + F a zadáme data, která potřebujeme najít, a pokud není požadovaná hodnota, přejdeme k další shodě, pokud je takových shod spousta, je to zdlouhavý úkol, ale když používáme FIND ve VBA, dělá to za nás a dává nám přesnou shodu a trvá tři argumenty, jeden je, co najít, kde najít a kde se podívat. Než přejdeme k VBA a začneme použív
Neshoda typu argumentu VBA ByRef

Neshoda typu argumentu VBA ByRef

Neshoda typu argumentu ByRef v aplikaci Excel VBA V tomto článku vysvětlíme chybu, ke které došlo při používání aplikace Excel VBA ByRef jako „Chyba neshody typu argumentu“. Předtím vám nejprve představím „By Ref“. Proměnné jsou klíčem k jakémukoli programovacímu jazyku a VBA se také neliší. Viděli jsme mnoho způsobů deklar
Hypertextové odkazy VBA

Hypertextové odkazy VBA

Hypertextové odkazy jsou URL připojené k hodnotě, která je vidět, když na ni umístíme ukazatel myši a když na ni klikneme, otevře se URL, ve VBA máme zabudovanou vlastnost pro vytváření hypertextových odkazů ve VBA a pro použití této vlastnosti použijeme metodu Add příkaz hypertextového odkazu pro vložení hypertextového odkazu do buňky. Hypertextové odkazy v aplik
Sbírka VBA

Sbírka VBA

Objekt kolekce VBA aplikace Excel V kódování VBA můžeme kromě existující kolekce položek v jedné skupině vytvořit také vlastní skupiny kolekcí. V našich mnoha článcích jsme hovořili o proměnných objektů a v tomto tutoriálu podrobně provedeme objekt kolekce VBA. Pokud jste prošli naším předchozím článkem „Pole VBA“, bude pro vás mnohem snazší to pochopit. Pole se používají ke seskupení proměnn
Slovník VBA

Slovník VBA

Slovník Excel VBA Pomocí slovníku VBA můžeme seskupit všechny druhy dat do slovníku, abychom získali přístup ke všem položkám pomocí jediné proměnné. Slovník můžeme použít k vytvoření kolekce kombinací klíč – hodnota. Jakmile je objekt propojen s klíči, později jej můžeme nazvat pouhým použitím názvu klíče. VBA Dictionary je velmi těžké se dosta
Kontingenční tabulka VBA

Kontingenční tabulka VBA

Kontingenční tabulka Excel VBA Kontingenční tabulky jsou jádrem shrnutí zprávy o velkém množství dat. Můžeme také automatizovat proces vytváření kontingenční tabulky pomocí kódování VBA. Jsou důležitou součástí každé sestavy nebo řídicího panelu, v aplikaci Excel je snadné vytvářet tabulky pomocí tlačítka, ale ve VBA musíme napsat nějaké kódy pro automatizaci naší kontingenční tabulky, před aplikací Excel 2007 a jejími staršími verzemi ve VBA jsme nemuseli vytvořit mezipaměť pro kontingenční tabulky, ale v aplikaci Excel 2010 a jejích novějších verzích jsou vyžadovány mezipaměti. VBA nám může