Kategorie: Výukové programy pro Excel

Databáze v aplikaci Excel

Databáze v aplikaci Excel

Excel je kombinace řádků a sloupců a tyto řádky a sloupce ukládají naše data, která jsou jinými slovy pojmenována jako záznamy, protože Excel je nejběžnějším nástrojem, který ukládáme data v aplikaci Excel, což je děláme jako databázi, když vkládáme data v aplikaci Excel v nějaké formě tabulek v řádcích a sloupcích a pojmenovat tabulku, která je databází v aplikaci Excel, můžeme také importovat data z jiných zdrojů v aplikaci Excel, protože formát dat je správný s formátem aplikace Excel. Vytvoření databáze Excel Mít data v aplikaci Ex
Šablona výplatní pásky v aplikaci Excel

Šablona výplatní pásky v aplikaci Excel

Šablona výplatní pásky Excel Jako zaměstnanec všichni dostáváme od našich zaměstnavatelů potvrzení o platu, tzv. „Výplatní pásk“, což je potvrzení o platu připsané na zaměstnanecký účet od zaměstnavatele. V moderním světě používají korporátní společnosti k přípravě výplatních pásek svých zaměstnanců sofistikovaný software, ale při přípravě výplatních pásek se stále můžeme spolehnout na Excel. V tomto článku vám ukážeme, jak vytvořit šablonu Free Pa
Automatické číslování v aplikaci Excel

Automatické číslování v aplikaci Excel

Kde můžeme udělat jednoduché číslování v aplikaci Excel, kde ručně zadáme buňce číslo pro sériové číslo, můžeme to také udělat automaticky, abychom udělali automatické číslování, máme dvě metody, první je, že můžeme první dvě buňky vyplnit série čísla, které chceme vložit, a přetáhněte jej dolů na konec tabulky a druhou metodou je použít vzorec = ROW (), který nám dá číslo, a poté přetáhnout vzorec podobným způsobem na konec stolu. Automatické číslování v aplikaci Excel Číslování znamen
Základní vzorce aplikace Excel

Základní vzorce aplikace Excel

Seznam nejlepších 10 základních vzorců a funkcí aplikace Excel Zde je seznam nejlepších 10 základních vzorců a funkcí v aplikaci Excel. SOUČET POČET COUNTA COUNTBLANK PRŮMĚRNÝ MIN Excel MAX Excel LEN Excel TRIM Excel IF Excel Pojďme si nyní podrobně promluvit o každém z nich - Tuto šablonu Excel pro základní vzorce si můžete stáhnout zde - Šablona Excel pro základní vzorce # 1 SUMA v Excelu Tento základní vzorec aplikace Excel se používá k získání součtu hodnoty v jedné nebo více buňkách nebo rozsahu. Příklad = SUMA (A1 : A5 )  Výs
Zástupce „Uložit jako“ v aplikaci Excel

Zástupce „Uložit jako“ v aplikaci Excel

Uložit jako je umístěno na kartě souboru listu v aplikaci Excel, ale existují i ​​některé klávesové zkratky pro jeho použití, jedna je na panelu nástrojů pro rychlý přístup nebo můžeme stisknout F12 a zobrazit možnost uložit jako nebo stisknout klávesovou zkratku CTRL + S, které nám otevře dialogové okno uložit jako, abychom uložili soubor na požadovanou cestu. Zástupce aplikace Excel: „Ulož
Hodnota P v aplikaci Excel

Hodnota P v aplikaci Excel

P-hodnota se používá v Co-relační a regresní analýze v aplikaci Excel, která nám pomáhá identifikovat, zda je získaný výsledek proveditelný nebo ne a který soubor dat od výsledku k práci s hodnotou P-hodnoty se pohybuje od 0 do 1, existuje žádná vestavěná metoda v aplikaci Excel pro zjištění hodnoty P dané datové sady místo toho používáme jiné funkce, jako je funkce Chi. Excel P-hodnota P-hodnota není
Excel větší než nebo rovno

Excel větší než nebo rovno

Excel Větší než nebo se rovná operátoru, který je operátorem porovnání v aplikaci Excel, tento operátor se používá ve dvou různých nebo podobných hodnotách nebo buňkách, symbol pro tento operátor je následující> = první symbol je pro větší než a druhý Symbol is for equals to, this function returns value true if the first value is either greater than or equals to the second value and returns a false value if the first value is smaller than the second value. Větší než nebo rovno (> =
Zkratka pro sloučení buněk v aplikaci Excel

Zkratka pro sloučení buněk v aplikaci Excel

Klávesová zkratka ke sloučení buněk v aplikaci Excel Nejčastěji se používá při formátování dat pro lepší rozložení nebo vzhled. Sloučení buněk lze provést pomocí ovládacích prvků v dialogovém okně karta Zarovnání pod panelem nástrojů na domovské kartě. Sloučení lze provést také přes sekci zarovnání ve formátu buněk. V možnosti ovládání textu musíte kliknout
Graf standardní odchylky v aplikaci Excel

Graf standardní odchylky v aplikaci Excel

Jelikož víme, že směrodatná odchylka je výpočtem toho, jak se hodnoty mění s porovnáním nebo respektováním střední nebo průměrné hodnoty, reprezentujeme tato data v grafu, v grafu směrodatné odchylky jsou znázorněny dvě odchylky, z nichž jedna je kladný k průměru, který je zobrazen na pravé straně grafu a další je záporný k průměru, který je zobrazen na levé straně grafu, je graf standardní směrodatné odchylky v Excelu také známý jako graf křivky zvonu. Graf / graf standardní odchylky aplikace Exc
Marksheet v aplikaci Excel

Marksheet v aplikaci Excel

Formát Marksheet v aplikaci Excel Každá organizace v dnešní době, ať už je to jakákoli nadnárodní společnost, malá společnost, škola nebo vysoká škola atd., Používá MS Excel k udržování svých dat a analýze dat pro přijímání rozhodnutí. Ve školách je více než 1000 studentů v různých standardech a divizích. Je obtížné udržovat jejich data ručně
Funkce ROUND Excel

Funkce ROUND Excel

KOLO v Excelu Funkce ROUND Excel je vestavěná funkce v aplikaci Excel, která se používá k výpočtu kulatého čísla daného čísla s počtem číslic, které mají být uvedeny jako argument, tento vzorec trvá dva argumenty, z nichž jeden je samotné číslo a druhý argument je počet číslic chceme, aby bylo číslo zaokrouhleno nahoru na t ROUND Formula v aplikaci Excel Vzorec ROUND v aplikaci Excel přijímá následující parametry a argumenty: Číslo - číslo, které musí být zaokrouhleno. Num_Digits - Celkový počet číslic, na kter
Funkce SUM v aplikaci Excel

Funkce SUM v aplikaci Excel

Funkce SUMA v aplikaci Excel Funkce Sum v aplikaci Excel je vestavěná funkce, která se používá k součtu číselných hodnot přítomných v řadě buněk, jedná se o matematický vzorec v aplikaci Excel, který lze použít zadáním = SUM (klíčové slovo v buňce, kde chceme vypočítat součet a poté vybereme rozsah buněk, které mají být přidány. Vzorec Vzorec SUM přijímá násled
Vložení / nakreslení čáry v aplikaci Excel

Vložení / nakreslení čáry v aplikaci Excel

Řádky v aplikaci Excel se používají k zobrazení spojení mezi dvěma nebo více datovými body a také můžeme kreslit čáry, aniž by se v aplikaci Excel zobrazovaly jakékoli typy připojení, k nakreslení čáry v aplikaci Excel musíme přejít na kartu Vložit a poté kliknout na tvary a pak si můžeme vybrat typ čáry, kterou chceme nakreslit v aplikaci Excel. Excel Draw Line (obsah) Na
Pokročilé vzorce aplikace Excel

Pokročilé vzorce aplikace Excel

Seznam nejlepších 10 pokročilých vzorců a funkcí aplikace Excel Tuto šablonu vzorců pro Excel můžete stáhnout zde - Šablona vzorců pro Excel a další # 1 - VZHLED VZOREK v aplikaci Excel Tato pokročilá funkce aplikace Excel je jedním z nejpoužívanějších vzorců v aplikaci Excel. Je to hlavně kvůli jedn
Normální distribuční graf v aplikaci Excel

Normální distribuční graf v aplikaci Excel

Normální distribuční graf v aplikaci Excel se používá k reprezentaci normálního distribučního jevu daných dat, tento graf se vytvoří po výpočtu střední a standardní odchylky pro data a poté výpočtu normální odchylky nad nimi, z verzí aplikace Excel 2013 bylo snadné vykreslete graf normálního rozdělení, protože má zabudovanou funkci pro výpočet normálního rozdělení a směrodatné odchylky, graf je velmi podobný křivce zvonu. Graf normálního rozdělení aplikace Excel
Formát účetního čísla v aplikaci Excel

Formát účetního čísla v aplikaci Excel

Formát účetního čísla je také známý jako formát měny v aplikaci Excel, ale existuje rozdíl mezi těmito dvěma. Formát měny je jediný obecný formát měny, ale účetní formát je správný formát měny s možností mít desetinná čísla, která jsou dvě výchozí. Co je formát účetního čísla Excel? Účetní formát v aplikaci Excel je jako for
Vzorec CAGR v aplikaci Excel

Vzorec CAGR v aplikaci Excel

CAGR nebo složená roční míra růstu je metoda pro výpočet rychlosti růstu konkrétní částky ročně, ve výchozím nastavení nemáme žádný zabudovaný vzorec v aplikaci Excel pro výpočet CAGR pro nás, místo toho vytváříme kategorie v tabulkách a v tabulkách použijeme následující vzorec pro výpočet CAGR, který je následující, (Konečný zůstatek / Počáteční zůstatek) ˄ (1 / Počet let) - 1. Vzorec CAGR v aplikaci Excel (složená roční míra r
3D vykreslování v aplikaci Excel

3D vykreslování v aplikaci Excel

3D grafy jsou také známé jako povrchové grafy v aplikaci Excel, které se používají k reprezentaci trojrozměrných dat. Abychom vytvořili trojrozměrný graf v aplikaci Excel, musíme mít trojrozměrný rozsah dat, což znamená, že máme tříosé x, y a z, 3D grafy nebo povrchové grafy lze použít z karty vložení v aplikaci Excel. Excel 3D graf Než začneme
Odkaz na Excel v jiném listu

Odkaz na Excel v jiném listu

Odkaz na jiný list v aplikaci Excel Odkaz na Excel na jiný list je vyžadován, když potřebujeme získat data z jiného listu nebo dokonce z jiného sešitu. Často v aplikaci Excel spojujeme buňky, aby vzorec byl dynamický a v reálném čase. Jak odkazovat na jiný list nebo sešit v aplikaci Excel? (s příklady) Pří
Funkce POWER v aplikaci Excel

Funkce POWER v aplikaci Excel

V matematice jsme měli exponenty, které byly výkonem pro dané libovolné základní číslo, v aplikaci Excel máme podobnou vestavěnou funkci známou jako funkce POWER, která se používá k výpočtu výkonu daného čísla nebo základny, k použití této funkce můžeme použít klíčové slovo = POWER (v buňce a zadejte dva argumenty, jeden jako číslo a druhý jako moc. Napájení v aplikaci Excel Power v
Excel minus vzorec

Excel minus vzorec

Mínusový vzorec v aplikaci Excel V aplikaci Excel nemáme žádný vestavěný vzorec pro odčítání nebo mínus, používáme operátor mínus (-) k provádění aritmetického odčítání v aplikaci Excel, k odečtení dvou hodnot od sebe musíme také použít operátor equals k vytvoření mínusu vzorce například = hodnota 1 - hodnota 2 je vzorec mínus, kde odečteme hodnotu 1 od hodnoty 2, všimněte si, že hodnoty by měly být ve stejném formátu, aby nedošlo k chybě ve vzorci. Jak používat vzorec minus v aplikaci Excel? V
Grafy vs grafy

Grafy vs grafy

Rozdíl mezi grafy a grafy Normálně se grafy a grafy v aplikaci Excel navzájem velmi podobají, ale liší se. Grafy jsou většinou číselným vyjádřením dat, protože ukazují vztah změny čísel k tomu, jak jedno číslo ovlivňuje nebo mění jiné, avšak grafy jsou vizuální znázornění, kde kategorie mohou nebo nemusí navzájem souviset, a také to, jak jsou informace zobrazeny, se liší jak v grafech, tak v grafech. "Všechny grafy jsou typem grafů, al
Excel vzorec pro hodnocení

Excel vzorec pro hodnocení

Co je Excel vzorec pro hodnocení? Vzorec systému Grade je ve skutečnosti vnořený IF v aplikaci Excel, který kontroluje určité podmínky a vrací konkrétní Grade, pokud je podmínka splněna. Vzorec, který použijeme pro výpočet stupně, má být vyvinut tak, aby byly zkontrolovány všechny podmínky, které máme pro kontrolu desky stupně, a nakonec je vrácen stupeň, který patří k podmínce. Vzorec aplikace Excel pro výp
Funkce MID Excel

Funkce MID Excel

MID v aplikaci Excel Funkce Mid v aplikaci Excel je typ textové funkce, která se používá k vyhledání řetězců a jejich návratu z kterékoli střední části aplikace Excel. Argumenty, které tento vzorec používá, jsou text nebo samotný řetězec a počáteční číslo nebo pozice řetězce a koncová poloha řetězce k extrakci výsledku. Jednoduše řečeno, funkce MID v ap
Počítat barevné buňky v aplikaci Excel

Počítat barevné buňky v aplikaci Excel

Nejlepší 3 metody počítání barevných buněk v aplikaci Excel Neexistuje žádná vestavěná funkce pro počítání barevných buněk v aplikaci Excel, ale níže jsou uvedeny 3 různé způsoby, jak tento úkol provést. Počítat barevné buňky pomocí možnosti automatického filtru Počítejte barevné buňky pomocí kódu VBA Počítejte barevné buňky pomocí metody FIND Pojďme si nyní podrobně promluvit o každém z nich - # 1 - Excel počítat barevné buňky pomocí možnosti automatického filtru V tomto příkladu se podívejte na níže uvedená data. Jak vidíme, každé město je označeno různými barvami. Musím
Záhlaví a zápatí v aplikaci Excel

Záhlaví a zápatí v aplikaci Excel

Záhlaví a zápatí je horní a dolní část dokumentu, podobně excel má také možnosti pro záhlaví a zápatí, jsou k dispozici na kartě vložení v textové části, použití této funkce nám poskytuje dva různé mezery v listu jeden na nahoře a jeden dole. Jaké jsou záhlaví a zápatí v aplikaci Excel? Záhlaví v aplikaci Excel: Jedná
Excel vs Access

Excel vs Access

Excel a Access jsou dva z nejmocnějších nástrojů společnosti Microsoft, které se používají pro účely analýzy dat a generování sestav, avšak mezi nimi jsou určité zásadní rozdíly, Excel je starý produkt společnosti Microsoft, zatímco přístup je nejnovějším pokročilým a komplexním produktem společnosti Microsoft. „Excel je velmi snadné vytvořit
LEVÁ funkce v aplikaci Excel

LEVÁ funkce v aplikaci Excel

Levá funkce v aplikaci Excel je typ textové funkce v aplikaci Excel, která se používá k zadání počtu znaků od začátku řetězce, který je zleva doprava, například pokud tuto funkci použijeme jako = LEFT („ANAND“, 2 ), což nám dá AN jako výsledek, z příkladu vidíme, že tato funkce má dva argumenty. LEVÁ funkce v aplikaci Excel
Excel vs. Tabulky Google

Excel vs. Tabulky Google

Tabulky Google a Excel jsou velmi podobné, pokud jde o vzorce a výpočty, a mnoho z jejich vlastností je stejné, oba mají data ve formě tabulky nebo jinými slovy řádky a sloupce, hlavní rozdíl mezi tabulkami Excel a Google je to, že Google listy nám poskytují odkaz, který lze sdílet s ostatními uživateli a dát jim oprávnění číst nebo upravovat list najednou, zatímco v Excelu může soubor upravovat pouze jedna osoba. Rozdíly mezi tabulkami Mic
Excel odečítací vzorec

Excel odečítací vzorec

Co je odečítací vzorec v aplikaci Excel? V aplikaci Excel začíná vzorec operátorem '=' (rovný) . Chcete-li odečíst dvě nebo více čísel, musíte mezi tyto čísla použít operátor znaménka „-“ (minus) se znaménkem „=“. Pokud chcete odečíst 2 a 5 od 15, musíte použít následující vzorec takto: = 15-2-5 Výsledek je: 8 Jak používat operátor odčítání nebo minus v aplikaci Excel? (s příklady) Vzorec pro odčítání aplikace Ex
VLookup s IF prohlášení

VLookup s IF prohlášení

Vlookup je referenční funkce, zatímco pokud je podmíněným příkazem v aplikaci Excel, obě tyto funkce se spojí dohromady, aby se zjistila určitá hodnota, která splňuje kritéria, a také se shoduje s referenční hodnotou na základě výsledků funkce Vlookup If příkazy zobrazují výsledek, v jinými slovy, vnoříme Vlookup do funkce If. VLookup s IF prohlášení v a
Percentilní hodnostní vzorec

Percentilní hodnostní vzorec

Percentilní vzorec pořadí se používá k určení percentilu pořadí daného seznamu, v běžných výpočtech víme, že vzorec je R = p / 100 (n + 1), v aplikaci Excel použijeme funkci rank.eq s funkcí count pro výpočet pořadí percentil daného seznamu. Vzorec pro výpočet procentuálního hodnocení Percentilní hodnocení je procento skóre, které se musí rovnat nebo by mohlo být menší než daná hodnota nebo dané skóre. Percentil podobné procento také spadá do
Vyhledávací tabulka v aplikaci Excel

Vyhledávací tabulka v aplikaci Excel

Vyhledávací tabulky v aplikaci Excel jsou pojmenované tabulky, které se používají s funkcí vlookup k vyhledání jakýchkoli dat, když máme velké množství dat a nevíme, kam hledat, můžeme vybrat tabulku a pojmenovat ji a při používání vlookup funkce namísto uvedení odkazu můžeme zadat název tabulky jako odkaz pro vyhledání hodnoty, taková tabulka je známá jako vyhledávací tabulka v aplikaci Excel. Jak vytvořit vyhledávací tabulku v
Zkratka filtru v aplikaci Excel

Zkratka filtru v aplikaci Excel

Klávesová zkratka filtru aplikace Excel V aplikaci Excel je třídění a filtrování dat velmi důležitým a běžným úkolem. S využitím tohoto můžeme vidět kategorii dat moudře. Například pokud chcete zobrazit data / záznam o předmětu předmětu moudré nebo údaje o prodeji z tuctu obchodů, které potřebujete sledovat, budete moci rychle najít data, která potřebujete. Díky rychlému filtrování dat můžet
Sloučit a vycentrovat v aplikaci Excel

Sloučit a vycentrovat v aplikaci Excel

Excel má jedinečné tlačítko, které je sloučení a střed, který se používá ke sloučení dvou nebo více různých buněk, když jsou data vložena do sloučených buněk, je ve středové poloze, tedy název jako sloučení a střed, opětovné kliknutí na tlačítko odloučit buňky, ale hodnota ve sloučené buňce je umístěna na počáteční první buňku v listu. Sloučení a vycentrování buněk v aplikaci Excel
Exponenciální funkce aplikace Excel (EXP)

Exponenciální funkce aplikace Excel (EXP)

Exponenciální funkce aplikace Excel v aplikaci Excel je také známá jako funkce EXP v aplikaci Excel, která se používá k výpočtu exponentu zvýšeného na moc libovolného čísla, které poskytujeme, v této funkci je exponent konstantní a je také známý jako základ přirozeného algoritmu, toto je vestavěná funkce v aplikaci Excel. Exponenciální funkce v apl
Vložte nový list do aplikace Excel

Vložte nový list do aplikace Excel

Vložte nový list v aplikaci Excel Pracovní list je list v sešitu. Sešit je název souboru aplikace Excel a tento sešit obsahuje jeden nebo více listů. List je jedna stránka uvnitř souboru, který je navržen pomocí elektronického tabulkového procesoru, jako je Microsoft Excel. List se používá k hromadění dat nebo k práci s daty. Všichni víme, že v Ex
NPV v aplikaci Excel

NPV v aplikaci Excel

Funkce NPV v aplikaci Excel NPV v aplikaci Excel je také známá jako vzorec čisté současné hodnoty v aplikaci Excel, který se používá k výpočtu rozdílu současného přílivu a odlivu peněz pro investici, jedná se o vestavěnou funkci v aplikaci Excel a jde o finanční vzorec, který bere hodnotu kurzu přítok a odtok jako vstup. Funkce NPV (čistá součas
Číslování v aplikaci Excel

Číslování v aplikaci Excel

Číslování v aplikaci Excel znamená poskytnutí buňky s čísly, která jsou jako pořadová čísla nějaké tabulce, samozřejmě to lze provést také ručně vyplněním prvních dvou buněk čísly a přetažením dolů na konec tabulky, která vyniká, automaticky vyplní řadu nebo můžeme použijte vzorec = ROW () k vložení čísla řádku jako sériového čísla do dat nebo tabulky. Číslování v aplikaci Excel V době práce s Exce
Nerovná se v aplikaci Excel

Nerovná se v aplikaci Excel

„Nerovná se“ ve vzorci aplikace Excel Použití argumentu „Nerovná se“ v aplikaci Excel je nejdůležitější oblastí, kterou je třeba náležitě prozkoumat, protože to většině lidí není známo, jak můžeme do logických funkcí vložit výraz „Nerovná se“. Pokud má být v případě logických funkcí použit výraz „Nerovná se“, pak stačí jednoduše použít výraz „“ a tyto dvě závorky, které se od sebe navzájem představují, umožní aplikaci Excel si uvědomit, že jsme mysleli „A proto můžeme Excel nechat pochopit, co je třeba udělat. Jak používat operátor „nerovná se“ operátorovi ve vzorci aplikace Excel? Níže
Využití MS Excel

Využití MS Excel

Seznam 12 nejdůležitějších použití aplikace Microsoft Excel Existuje spousta použití aplikace Excel a seznam pokračuje, ale zde jsme uvedli některá důležitá použití aplikace Microsoft Excel k zahájení věcí pro začátečníka. Získejte rychlé součty Analýza a interpretace dat Spousta vzorců pro práci s daty Organizace a restrukturalizace dat Filtrování dat Analýza hledání cíle Flexibilní a uživatelsky přívětivý Online přístup Vytváření řídicích panelů Interaktivní grafy a grafy Dynamické vzorce Automatizace prostřednictvím aplikace Excel Nyní si podrobně promluvíme o každém z nic
Funkce LEN Excel (délka)

Funkce LEN Excel (délka)

Funkce Len v aplikaci Excel je také známá jako funkce délky Excel, která se používá k identifikaci délky daného řetězce, tato funkce vypočítá počet znaků v daném řetězci poskytnutém jako vstup, jedná se o textovou funkci v aplikaci Excel a je také vestavěná funkce, ke které lze přistupovat zadáním = LEN (a zadáním řetězce jako vstupu. LEN v aplikaci Excel Funkce LE
Podřetězec v aplikaci Excel

Podřetězec v aplikaci Excel

Funkce SUBSTRING v aplikaci Excel Funkce Substring je předem připravená integrovaná funkce v aplikaci Excel, která je kategorizována pod funkcí TEXT. Substring znamená extrahování řetězce z kombinace řetězce, například máme řetězec jako „Jsem dobrý chlapec“ a chceme z daného řetězce extrahovat Good, v takových scénářích používáme extrahování podřetězce, neexistuje žádná vestavěná funkce extrahujeme podřetězec v aplikaci Excel, ale používáme další funkce, jako je funkce Mid nebo funkce vlevo a vpravo. 3 typy funkcí podřetězce LEFT Substring Func
Kontrolní seznam v aplikaci Excel

Kontrolní seznam v aplikaci Excel

Kontrolní seznam je zaškrtávací políčko v aplikaci Excel, které slouží k reprezentaci toho, zda je daný úkol dokončen nebo ne, obvykle je hodnota vrácená kontrolním seznamem buď pravdivá, nebo nepravdivá, ale s výsledky můžeme improvizovat, když je kontrolní seznam zaškrtnut, výsledek je pravdivý a pokud je prázdný, výsledek je nepravdivý, kontrolní seznam lze vložit z možnosti vložení na kartě vývojáře. Co je kontrolní seznam v aplikaci Exc
LOG funkce Excel

LOG funkce Excel

Funkce LOG v aplikaci Excel se používá k výpočtu logaritmu daného čísla, ale úlovek spočívá v tom, že základ pro číslo má poskytnout sám uživatel, jedná se o vestavěnou funkci, ke které lze přistupovat z karty vzorců v aplikaci Excel a trvá dva argumenty, jeden je pro číslo a druhý pro základnu. PŘIHLÁSIT SE V Excelu Funk
Vložte (vložte) objekt do aplikace Excel

Vložte (vložte) objekt do aplikace Excel

Vložení a vložení objektu do aplikace Excel Možnost Vložit objekt v aplikaci Microsoft Excel umožňuje uživateli vložit do listu externí objekt. Vložení obecně znamená vložení objektu z jiného softwaru (Word, PDF atd.) Do listu aplikace Excel. Tato možnost je velmi užitečná pro přímý přístup k souborům souvisejícím s daty vašeho listu z prostoru vašeho listu. Vložený objekt funguje jako při
Legendy v grafu aplikace Excel

Legendy v grafu aplikace Excel

Legendy v grafu aplikace Excel jsou v podstatě reprezentací samotných dat, slouží k zabránění jakéhokoli zmatku, pokud mají data ve všech kategoriích stejný typ hodnot, slouží k rozlišení kategorií, které pomáhají uživateli nebo divákovi porozumět datům přesněji je umístěn na pravé straně daného grafu aplikace Excel. Přidejte legendy do grafů apli
Seskupený pruhový graf v aplikaci Excel

Seskupený pruhový graf v aplikaci Excel

Seskupený pruhový graf je sloupcový graf v aplikaci Excel, který představuje data prakticky v horizontálních pruzích v sérii, podobně jako u seskupených sloupcových grafů jsou tyto grafy snazší, ale jsou vizuálně složité, a pokud existuje jedna kategorie s více daty, lze jej snadno porovnat pomocí tento graf, ale s přibývajícími kategoriemi se srovnání stává složitějším. Co je to seskupený pruhový graf
Odeberte hypertextové odkazy v aplikaci Excel

Odeberte hypertextové odkazy v aplikaci Excel

Pokud v našich datech mají nějaké buňky hodnoty začínající // nebo www. považuje se to za hypertextový odkaz, když klikneme na buňky, které jsme přesměrováni do našeho prohlížeče bez ohledu na to, zda stránka existuje nebo ne, metodou odstranění hypertextových odkazů v aplikaci Excel je výběr buňky nebo sloupce obsahujícího hypertextové odkazy a klepnutí pravým tlačítkem myši a vyberte možnost odebrat hypertextové odkazy. Jak odebrat hypertextové odkazy v apl
Odebrat mezeru v aplikaci Excel

Odebrat mezeru v aplikaci Excel

Nejlepších 5 metod pro filtrování dat pomocí mezer v aplikaci Excel Použití funkce oříznutí Použití textu s oddělovači ve sloupcích Použití pevné šířky v textu na sloupce Použití možnosti Najít a nahradit Použití náhradní funkce Pojďme se podrobně zabývat každou z metod spolu s příkladem. Tuto šablonu Odebrat prostory Exce
Test Chi Square v aplikaci Excel

Test Chi Square v aplikaci Excel

Test chí-kvadrát s Excelem Chi-Square test v aplikaci Excel je nejčastěji používaný neparametrický test používaný k porovnání dvou nebo více proměnných pro náhodně vybraná data. Jedná se o typ testu, který se používá ke zjištění vztahu mezi dvěma nebo více proměnnými, používá se ve statistikách, které se také nazývají Chi-Square P-hodnota, v aplikaci Excel nemáme vestavěnou funkci, ale můžeme použít vzorce k provedení testu chí-kvadrát v aplikaci Excel pomocí matematického vzorce pro test chí-kvadrát. Typy Chi-Square test na dobrou shodu Chi-Squ
Vložit zástupce řádku v aplikaci Excel

Vložit zástupce řádku v aplikaci Excel

Nejlepší 3 metody klávesových zkratek pro vložení řádku do aplikace Excel Níže uvádíme některé metody zkratek pro vložení řádků do aplikace Excel s příklady. Vložte řádek pomocí klávesové zkratky Shift + mezera Vložte řádek pomocí klávesové zkratky Ctrl + a dialogového okna Vložení řádku pomocí klávesové zkratky ALT + I + R Pojďme si nyní na příkladu prozkoumat fungování každé z těchto metod. # 1 Excel vložte řádek pomocí klávesové zkratky
Odstranit zástupce řádku v aplikaci Excel

Odstranit zástupce řádku v aplikaci Excel

Klávesová zkratka k odstranění řádku v aplikaci Excel Jak víte, Excel je velmi uživatelsky přívětivý software pro každodenní manipulaci s daty pro obchodní účely. V každodenní správě dat udržujeme data v excelových listech, ale někdy musíme z dat odstranit řádek an počet řádků, v Excelu můžete vybraný řádek odstranit pouze pomocí CTRL - (znaménko minus) . Chcete-li rychle odstranit více řádk
Převést sloupce na řádky v aplikaci Excel

Převést sloupce na řádky v aplikaci Excel

Jak převést sloupce na řádky v aplikaci Excel? Existují dva způsoby, jak toho dosáhnout: Metoda pásu karet aplikace Excel Myší metoda Pro pochopení tohoto procesu si vezmeme níže uvedený příklad Tuto šablonu Excel Převést sloupce na řádky si můžete stáhnout zde - Převést sloupce Excel na řádky # 1 Použití pásky Excel - Převádějte sloupce na řádky pomocí kopírování a vkládání Umístění prodejních dat je moudré. Tato data jsou pro nás velmi užitečná, ale c
Křivka S v aplikaci Excel

Křivka S v aplikaci Excel

Křivka S v aplikaci Excel se používá k vizualizaci vztahu dvou různých proměnných, jak jedna proměnná ovlivňuje druhou a jak se hodnota obou proměnných mění v důsledku tohoto dopadu, nazývá se křivka S, protože křivka má tvar S, je se používá ve dvou typech grafů, jeden je spojnicový a druhý je rozptýlený. Křivka S v aplikaci Excel K
VLOOKUP se SUMEM

VLOOKUP se SUMEM

Vlookup je velmi univerzální funkce, kterou lze kombinovat s dalšími funkcemi, abychom získali požadovaný výsledek, jednou takovou situací je výpočet součtu dat (v číslech) na základě odpovídajících hodnot, v takových situacích můžeme kombinovat součtovou funkci s vlookup funkce, metoda je následující = SUM (Vlookup (referenční hodnota, pole tabulky, číslo indexu, shoda). Vlookup s funkcí SUM VLOOKUP
Funkce CORREL Excel (korelace)

Funkce CORREL Excel (korelace)

CORREL v aplikaci Excel Funkce CORREL je v aplikaci Excel kategorizována jako statistické funkce. Vzorec CORREL v aplikaci Excel se používá ke zjištění korelačního koeficientu mezi dvěma proměnnými. Vrátí korelační koeficient pole1 a pole2. Korelační koeficient můžete použít k určení vztahu mezi dvěma vlastnostmi. Například - korelace mez
Odeberte přední mezery v aplikaci Excel

Odeberte přední mezery v aplikaci Excel

Jak odstranit vedoucí mezery v buňce aplikace Excel? Nežádoucí znaky mezery v Excelu často trvají značnou dobu, než je vyčistí a dokončí data. Jedním z největších problémů s těmito nežádoucími mezerami v buňce aplikace Excel je, že nemůžeme jednoduše rozpoznat, že v nich je mezera, což přispívá k utrpení. # 1 - Odstranění nežádoucích ved
Logický test v aplikaci Excel

Logický test v aplikaci Excel

Logický test znamená mít logický výstup, který je buď pravdivý, nebo nepravdivý, v Excelu můžeme provést logický test na kteroukoli ze situací, nejčastěji používaným logickým testem je použití equals to operator, což je „=“ je použití = A1 = B1 v buňce A2, pak se vrátí true, pokud jsou hodnoty stejné, a false, pokud se hodnoty nerovnají. Co je logický test v aplikaci Ex
Převést datum na text v aplikaci Excel

Převést datum na text v aplikaci Excel

Jak převést datum na text v aplikaci Excel? Když pracujeme v Excelu, často pracujeme s čísly, textem, formátem data. Excel zcela funguje na číslech a bude odrážet hodnoty na základě vámi zadaného formátování. Datum a čas v aplikaci Excel uloženy jako čísla a převedeny na čitelné hodnoty na základě formátování. Podívejte se na níže uvedený
VLOOKUP z jiného listu / sešitu

VLOOKUP z jiného listu / sešitu

Vlookup je funkce, kterou lze použít k odkazu na sloupce ze stejného listu, nebo jej můžeme použít k odkázání z jiného listu nebo z jiného sešitu, referenční list je stejný jako referenční buňka, ale pole tabulky a číslo indexu jsou vybrány z jiný sešit nebo jiný list. Jak Vlookup z jiného listu / sešitu? Všichni známe základy fun
Funkce FLOOR v aplikaci Excel

Funkce FLOOR v aplikaci Excel

Funkce floor v aplikaci Excel je velmi podobná funkci zaokrouhlování dolů, protože zaokrouhluje číslo dolů na jeho význam, například pokud máme číslo 10 a význam je 3, výstup bude 9, tato funkce má dva argumenty, protože jeden je a číslo, zatímco jiné je hodnota významnosti. Funkce FLOOR v aplikaci Excel FLOOR v aplikaci Excel je matematická / spouštěcí funkce, která zaokrouhlí číslo (směrem k nule) na nejbližší zadaný násobek významnosti. Kdykoli je číslo zaokrouhleno, zaokr
Vložte kalendář do aplikace Excel

Vložte kalendář do aplikace Excel

Vytvořte a vložte kalendář do aplikace Excel Vkládání kalendáře je užitečná funkce, kterou poskytuje Excel. Bude to užitečnější, když pracujete na sdíleném listu, kde budete muset velmi často zadávat datum. To vám pomůže zkrátit čas při ručním zadávání, zapamatovat si formát atd. Vložení kalendáře do aplikace Ex
Jak znásobit ve vzorci Excel?

Jak znásobit ve vzorci Excel?

Násobení ve vzorci Excel (s příklady) Konkrétně neexistuje žádná funkce aplikace Excel pro násobení v aplikaci Excel, ale operaci násobení můžete provést pomocí symbolu hvězdičky (*), funkce PRODUCT a funkce SUMPRODUCT, abyste získali násobení. Pomocí tohoto vzorce můžete provést konkrétní sadu výpočtů v buňce, sloupci nebo řádku. Tuto vícefunkční šablonu aplikace
Výpočet návratnosti investice v aplikaci Excel

Výpočet návratnosti investice v aplikaci Excel

Excel počítá návratnost investice Každý podnik potřebuje investici, aby z podnikání něco vydělal, a vše, co se vydělá více, než se s investicí zachází jako s „ ROI “. Každý podnik nebo každý investiční motiv je návratnost investice a zjistit, jaké je procento návratnosti investice, je klíčovým faktorem při realizaci investice vědět, zda je dobrá návratnost investice, aby bylo možné počítat rizika budoucích investic. V tomto článku vás provedeme tím, jak provés
Jak vytvořit tabulku Excel?

Jak vytvořit tabulku Excel?

Přehled toho, jak vytvořit tabulku aplikace Excel Pokud jste čerstvější, je důležité vědět, jak můžete vytvořit a spustit tabulku v aplikaci Excel. V průběhu let hrály tabulky zásadní roli při udržování velké databáze pomocí aplikace Excel. Analýza dat a počet čísel jsou hlavní účely, které používáme tabulku každý den. Mnoho lidí ve skutečnosti používá tuto
Ukotvit sloupce v aplikaci Excel

Ukotvit sloupce v aplikaci Excel

Jak zmrazit sloupce v aplikaci Excel? (Krok za krokem) Zmrazení sloupců v aplikaci Excel je metoda, kdy zmrazíme sloupec tak, aby se nepohyboval, zatímco ostatní sloupce se mohou pohybovat. Chcete-li zmrazit sloupec v aplikaci Excel, postupujte podle 2 jednoduchých a snadných kroků: Krok 1: Vyberte sloupec, který je třeba zmrazit Krok 2: Poté přejděte na kartu zobrazení, kde v sekci Windows najdeme zmrazené panely a klikněte na zmrazené panely. V tomto článk
Automatický filtr v aplikaci Excel

Automatický filtr v aplikaci Excel

Automatický filtr v aplikaci Excel se používá k odfiltrování různých typů požadovaných dat v datovém rozsahu nebo sloupci, jedná se o vestavěné tlačítko, které je k dispozici na kartě Domů v editační sekci nebo můžeme také použít klávesovou zkratku CTRL + SHIT + L pomocí této funkce je práce pro každého uživatele jednodušší, protože lze odfiltrovat pouze požadovaná data. Automatický filtr v aplikaci Excel Au
Standardní odchylka v aplikaci Excel

Standardní odchylka v aplikaci Excel

Co je standardní odchylka v aplikaci Excel? Standardní odchylka v aplikaci Excel byla vestavěná funkce v aplikaci Excel pro rok 2007 a starší verze, která byla použita k získání standardní odchylky na základě vzorku uvedeného jako argument, ale ve verzích aplikace Excel 2010 a vyšších máme jiné vzorce pro výpočet standardní odchylky, kterou je STDEV. P a STDEV.S. Například
Vodoznak v aplikaci Excel

Vodoznak v aplikaci Excel

Vodoznak je obrázek na pozadí dat, obecně není ve výchozím nastavení žádná vestavěná funkce nebo tlačítko v aplikaci Excel k vložení vodoznaku do listu aplikace Excel, musíme to udělat ručně z části záhlaví a zápatí na kartě Vložit pak najdeme možnost pro obrázek nebo obrázek, odkud můžeme vložit obrázek pro vodoznak a naformátovat jej. Jak přidat vodoznak do aplikace Ex
Funkce SLOPE v aplikaci Excel

Funkce SLOPE v aplikaci Excel

Funkce SLOPE v aplikaci Excel Funkce SLOPE v aplikaci Excel je v aplikaci Excel klasifikována jako statistické funkce. Z matematického hlediska vrátí SLOPE sklon čáry mezi danými datovými body ve známých hodnotách y a známých hodnotách x. Sklon lineární regresní přímky je svislá vzdálenost / vodorovná vzdálenost mezi kterýmkoli ze dvou bodů na této přímce. Funkce Slope vrací sklon re
Symbol $ v aplikaci Excel

Symbol $ v aplikaci Excel

Symbol $ v aplikaci Excel se používá k uzamčení konkrétní buňky nebo řádků nebo sloupců v listu, zkratka k uzamčení odkazu v aplikaci Excel je stisknutím kláves ALT + F4, tato funkce se používá při práci ve vzorcích, když nechceme odkaz aby se změnilo, když zkopírujeme nebo přetáhneme vzorec na jiné odkazy na buňky, tato funkce udrží odkaz stejný pro všechny další výpočty. Symbol $ ve vzorci aplikace Excel J
Výpočet procenta ve vzorci aplikace Excel

Výpočet procenta ve vzorci aplikace Excel

Jak vypočítat procento v aplikaci Excel pomocí vzorce? Procenta se vždy počítají na sto základen. To znamená na sto, jaký je poměr. Potřebujeme dva druhy čísel, jedno je čitatel a druhé jmenovatel. Vždy vydělíme čitatele jmenovatelem a výsledek vynásobíme 100, abychom získali procentuální hodnotu. Například: Předpokládejm
Klouzavý průměr v aplikaci Excel

Klouzavý průměr v aplikaci Excel

Klouzavý průměr znamená, že vypočítáme průměr průměrů souboru dat, který máme, v aplikaci Excel máme vestavěnou funkci pro výpočet klouzavého průměru, která je k dispozici na kartě Analýza dat v části Analýza, vyžaduje vstupní rozsah a výstup rozsah s intervaly jako výstupem, výpočty založené na pouhých vzorcích v aplikaci Excel pro výpočet klouzavého průměru jsou těžké, ale máme k tomu vestavěnou funkci v aplikaci Excel. Co je klouzavý průměr v aplikaci Excel Klouza
Převod čísel na text v aplikaci Excel

Převod čísel na text v aplikaci Excel

Jak převést čísla na text v aplikaci Excel? Chcete-li převést čísla na text v aplikaci Excel, existují dvě různé metody: Metoda č. 1 - Použijte funkci „TEXT“ v aplikaci Excel Metoda č. 2 - Použijte možnost Formátovat buňku Nyní pojďme diskutovat o každé z metod na příkladu Tuto Převod čísel na text v šabloně aplikace Excel si můžete stáhnout zde - Převod čísel na text v šabloně aplikace Excel # 1 Převod čísel na text pomocí funkce Excel TEXT Funkce TEXT v aplikaci Excel se používá k převodu čísel formátovaných jako Číslo na text v zadaném formátu. TEXTOVÝ vzorec v aplikaci Excel A
Excel řádky vs sloupce

Excel řádky vs sloupce

Rozdíl mezi řádky a sloupci aplikace Excel Řádky a sloupce jsou dvě různé vlastnosti v aplikaci Excel, která tvoří buňku nebo oblast nebo tabulku společně, obecně je svislá část listu aplikace Excel známá jako sloupce a může jich být 256 v listu a vodorovná část listu je znám jako řádky a může jich být 1048576. Excel je pavučina řádků a slou
Vlastnosti MS Excel

Vlastnosti MS Excel

Funkce Microsoft Excel Téměř všichni profesionálové používají tento tabulkový procesor a MS Excel je univerzální jazyk, který mluví téměř ve všech kancelářích. Jako začátečník nebo středně pokročilý uživatel potřebujete znát některé důležité funkce MS Excel. V tomto článku vám ukážeme „Vlastnosti MS Excel“. Top 9 hlavních funkcí aplikace Microsoft E
Funkce MAX Excel

Funkce MAX Excel

MAX v aplikaci Excel Funkce Excel MAX je zařazena do kategorie statistických funkcí v aplikaci Microsoft Excel. Vzorec Excel MAX se používá ke zjištění maximální hodnoty z dané sady dat / pole. Funkce MAX v aplikaci Excel vrací nejvyšší hodnotu z dané sady číselných hodnot. Vzorec aplikace Excel MAX bude počítat čísla, ale ignoruje prázdné buňky, text, logické hodnoty TRUE a FALSE a textové hodnoty. Vzorec Excel MAX lze použít
Naproti zřetězení v aplikaci Excel

Naproti zřetězení v aplikaci Excel

Co je to opak zřetězení v aplikaci Excel? V našem dřívějším článku „Zřetězit řetězce v aplikaci Excel“ jsme viděli, jak kombinovat hodnoty více než jedné buňky do jedné s různými praktickými příklady. Už jste někdy přemýšleli o tom, co by bylo úplným opakem zřetězení v aplikaci Excel? Ano, mohli bychom udělat opak zřetězen
RŮST Funkce Excel

RŮST Funkce Excel

Funkce růstu v aplikaci Excel Funkce exponenciálního růstu v aplikaci Excel je statistická funkce, která vrací prediktivní exponenciální růst pro danou sadu dat. Pro danou novou hodnotu x vrátí předpovězenou hodnotu y. Růstový vzorec v aplikaci Excel pomáhá při finanční a statistické analýze, pomáhá předpovídat cíle tržeb a prodeje. Používá se také v regresní an
Odstraňte vodoznak v aplikaci Excel

Odstraňte vodoznak v aplikaci Excel

Jak odebrat vodoznak v listu aplikace Excel? Jakmile se naučíte, jak je vodoznak přidán do souboru, máme následující způsoby, které lze použít k odebrání vodoznaku z každého listu aplikace Excel v sešitu v aplikaci Excel: Odstraňte vodoznak odstraněním pozadí v aplikaci Excel Odstraňte vodoznak pomocí funkce „Záhlaví a zápatí“ v aplikaci Excel Odstraňte vodoznak pomocí funkce „Přejít na speciální“ v aplikaci Excel V níže uvedených příkladech si ukážeme, jak odstranit různé druhy vodoznaků v MS Excel: Tuto šablonu Odstranit vodoznak Excel si můžete stáhnout zde - Odstranit šablonu Excel
Tlačítko Vložit v aplikaci Excel

Tlačítko Vložit v aplikaci Excel

Jak vložit tlačítko v aplikaci Excel Tlačítka v aplikaci Excel jsou příkazy na jedno kliknutí, které se vkládají za účelem provedení určité úlohy, tlačítka se používají v makrech a lze je vložit povolením karty vývojáře, v ovládacím prvku pro vložení formuláře v aplikaci Excel najdeme kartu tlačítka pro vložení tlačítka pak nakreslíme tlačítko na listu, obvykle je tlačítko v návrhovém režimu, ale po kódování jej můžeme odstranit a použít. Při použití možnosti vložení je nejprve nutné vložit
Přeškrtnutí v aplikaci Excel

Přeškrtnutí v aplikaci Excel

Co je přeškrtnutí v aplikaci Excel? Přeškrtnutí je funkce v aplikaci Excel, která vloží čáru mezi buňky, pokud mají buňky nějaké hodnoty, pak má hodnota nad sebou značku čáry, jedná se o typ formátu v aplikaci Excel, ke kterému lze přistupovat z karty Formát buněk při kliknutí pravým tlačítkem it nebo z klávesové zkratky aplikace Excel CTRL + 1 z numerické karty klávesnice, odebrat přeškrtnutí je proces stejný. Nejlepších 5 metod pro použití přeškr
Funkce Najít v aplikaci Excel

Funkce Najít v aplikaci Excel

Funkce Najít v aplikaci Excel Funkce Najít v aplikaci Excel se používá k vyhledání umístění znaku nebo podřetězce v textovém řetězci. Jinými slovy se používá k nalezení výskytu textu v jiném textu, protože nám dává pozici cílového textu, takže výstup vrácený touto funkcí je celé číslo a tato funkce je textová funkce v aplikaci Excel, která je vestavěná funkce, která v něm používá tři argumenty. Syntax Argumenty find_text: Text, kter
Řadit podle čísla v aplikaci Excel

Řadit podle čísla v aplikaci Excel

Když má sloupec nebo datový rozsah v aplikaci Excel čísla, máme možnost seřadit data podle čísel v aplikaci Excel po použití filtru v datovém rozsahu nebo sloupci, číselné filtry mají různé možnosti, z nichž první je největší po nejmenší nebo naopak a další možnosti podmíněného formátování, jako je rovno nebo větší než hodnota a další. Jak třídit podle čísel v aplikaci Excel?
Změňte styl grafu v aplikaci Excel

Změňte styl grafu v aplikaci Excel

Jak změnit styl grafu v aplikaci Excel? (Krok za krokem) Předpokládejme, že máte datovou sadu, jako je níže uvedená. Tuto šablonu Excel pro změnu stylu grafu si můžete stáhnout zde - Změna šablony pro Excel ve stylu grafu Krok 1 - Vyberte data a vložte sloupcový graf do aplikace Excel. Toto je výcho
Funkce ISERROR Excel

Funkce ISERROR Excel

ISERROR je logická funkce, která se používá k identifikaci, zda mají buňky, na které se odkazuje, chybu nebo ne, tato funkce identifikuje všechny chyby a pokud je v buňce zjištěn jakýkoli typ chyby, vrátí jako výsledek hodnotu PRAVDA a pokud má buňka bez chyb vrací FALSE jako výsledek, tato funkce vezme odkaz na buňku jako argument. Funkce ISERROR v ap
Horní index v aplikaci Excel

Horní index v aplikaci Excel

Co je horní index v aplikaci Excel? Horní indexy jsou podobné dolním indexům, což jsou texty a čísla menší než zbytek textu, ale zobrazují se nad zbytkem textu v aplikaci Excel a pro použití tohoto typu možnosti formátování v našich datech musíme kliknout pravým tlačítkem na buňku a na kartě Formát buněk v části Písmo zaškrtněte možnost Horní index. Jak horní index v aplikaci Excel
Upravte rozevírací seznam v aplikaci Excel

Upravte rozevírací seznam v aplikaci Excel

Úpravy rozevíracího seznamu v aplikaci Excel Než se dostaneme k úpravám rozevíracích seznamů v aplikaci Excel, musíme znát základní informace, co je seznam v aplikaci Excel. Ve zjednodušených seznamech termínů v aplikaci Excel jsou sloupce v aplikaci Excel. Ale ve sloupcích nemáme žádné rozbalovací nabídky. Jednoduše do něj zadáme
Radarový graf v aplikaci Excel (Spider Chart)

Radarový graf v aplikaci Excel (Spider Chart)

Radarový graf v aplikaci Excel je také známý jako pavoučí graf v aplikaci Excel nebo webový nebo polární graf v aplikaci Excel. Používá se k předvádění dvojrozměrných dat pro dvě nebo více než dvě datové řady, osy začínají ve stejném bodě v radarovém grafu, tento graf se používá k porovnání více než jedné nebo dvou proměnných, v aplikaci Excel jsou k dispozici tři různé typy radarových map. Co je radarový graf v aplikaci Excel (Spid
Extrahujte číslo z řetězce Excel

Extrahujte číslo z řetězce Excel

Extrahujte číslo z řetězce v aplikaci Excel Součástí manipulace s daty je rozdělení hodnot jedné buňky do více buněk a shromažďování více hodnot buněk do jedné. Pomocí textové funkce v aplikaci Excel „Left, MID a Right“ jsme schopni extrahovat část vybrané textové hodnoty nebo řetězcové hodnoty. Aby byl vzorec dynamický, můžeme
Jak odstranit kontingenční tabulku?

Jak odstranit kontingenční tabulku?

Odstraňte kontingenční tabulku v aplikaci Excel Jak víte, kontingenční tabulka se používá ke shrnutí nezpracovaných dat do informační tabulky. A kontingenční tabulku můžete snadno odebrat podle níže uvedených jednoduchých kroků. Obecně se v kontingenční tabulce zobrazila chybová zpráva - „Tuto změnu nemůžeme provést pro vybrané buňky, protože to ovlivní kontingenční tabulku“, aby nedošlo k náhodnému smazání dat. Jak odstranit kontingenční tabulku z aplikac
Bublinový graf v aplikaci Excel

Bublinový graf v aplikaci Excel

Bubble chart in excel is actually a type of scatter plot, in scatter plot we have data points on the chart to show the values ​​and comparison compared in bubble charts we have bubbles replacementing those points to show the comparison and similar to the scatter plots bubble charts mít porovnání dat na horizontální i vertikální ose. Bublinový
Přidejte filtr v aplikaci Excel

Přidejte filtr v aplikaci Excel

Filtrování dat je užitečný úkol, abychom mohli mít svá data roztříděná, abychom mohli použít filtr v aplikaci Excel, existují dvě různé metody, první je klávesová zkratka, kterou CTRL + SHIFT + L, když vybereme rozsah dat nebo sloupce a druhý je pomocí nástroje filtru poskytnutého na kartě vložení v sekci filtry po výběru rozsahu dat. Jak přidat a použít filtr v a
Příklady kontingenčních tabulek

Příklady kontingenčních tabulek

Příklady kontingenčních tabulek v aplikaci Excel Kontingenční tabulka je tabulka statistik, která shrnuje data jako součty, průměry a mnoho dalších statistických měr. Předpokládejme, že jsme získali údaje o jakémkoli realitním projektu s různými poli, jako jsou typy bytů, názvy bloků, rozloha jednotlivých bytů a jejich různé náklady podle různých služeb atd. Níže jsou uvedena nezpracovaná d
Kovariance vs. korelace

Kovariance vs. korelace

Rozdíl mezi kovariancí a korelací Kovariance a korelace jsou dva pojmy, které jsou přesně opačné, oba se používají ve statistice a regresní analýze, kovariance nám ukazuje, jak se tyto dvě proměnné navzájem liší, zatímco korelace nám ukazuje vztah mezi těmito dvěma proměnnými a jak jsou příbuzné . Korelace a kovariance jsou
NPER v aplikaci Excel

NPER v aplikaci Excel

NPER je také známý jako počet platebních období za přijatý úvěr, jedná se o finanční termín a v aplikaci Excel máme vestavěnou finanční funkci pro výpočet hodnoty NPER pro jakoukoli půjčku, tento vzorec bere sazbu, provedenou platbu, současnou hodnotu a budoucí hodnotu jako vstup od uživatele lze k tomuto vzorci přistupovat z karty vzorců nebo můžeme zadat = NPER (). Funkce NPER v aplikaci Exce
Dynamické tabulky v aplikaci Excel

Dynamické tabulky v aplikaci Excel

Dynamické tabulky v aplikaci Excel jsou tabulky, kde když do ní vložíte novou hodnotu, tabulka sama upraví svou velikost, k vytvoření dynamické tabulky v aplikaci Excel máme dvě různé metody, jednou je, která vytváří tabulku dat z část tabulky, zatímco jiná je pomocí funkce offset, v dynamických tabulkách se sestavy a kontingenční tabulky také mění, jak se mění data v dynamické tabulce. Dynamické tabulky v aplikaci E
Vložte více řádků do aplikace Excel

Vložte více řádků do aplikace Excel

Jak vložit více řádků do aplikace Excel? Chcete-li vložit více řádků do aplikace Excel, musíme nejprve vybrat počet řádků na základě toho, že můžeme tyto řádky vložit. Jakmile jsou řádky vloženy, můžeme pomocí klávesy F4 zopakovat poslední akci a vložit tolik řádků, kolik chceme. Nejlepší 4 užitečné metody pro vk
Funkce Excel NEBO

Funkce Excel NEBO

NEBO funkce v aplikaci Excel Funkce OR v aplikaci Excel se mezitím používá k testování různých podmínek. Tato logická funkce vám pomůže při porovnání dvou hodnot nebo příkazů v aplikaci Excel. Vrátí PRAVDA, pokud alespoň jeden z argumentů nebo podmínek bude vyhodnocen jako PRAVDA. Podobně také vrátí FASL